Definició

Siguin \(ABC\) un triangle, \(n\) la seva circumferència de nou punts i \(e_A , e_B , e_C\) els seus excercles. Segons el teorema de Feuerbach, els excercles són tangents al noucercle. Els tres punts de tangència determinen el triangle de Feuerbach.

>

Resultats