Definició

El triangle intangencial d'\(ABC\) és el triangle format per aquelles tangents interiors comunes a la circumferència inscrita i a una de les exinscrites que no corresponen als costats.

Resultats