Construcció CÒNICA.dFCp.01

Siguin \(F,d\) un punt i una recta respectivament. Per construir la paràbola de focus \(F\) i directriu \(d\):

  1. Tracem una recta perpendicular a la directriu per un punt qualsevol \(D\) d'aquesta.
  2. Tracem la mediatriu del segment \(FD\).
  3. Les dues rectes anteriors es tallen en un punt de la paràbola buscada.

En la figura interactiva, podeu variar la posició del focus i de la directriu. Activeu l'animació per comprovar el resultat.

Construcció CÒNICA.dFCp.02

Siguin \(F,d\) un punt i una recta respectivament. Per construir la paràbola de focus \(F\) i directriu \(d\):

  1. Tracem la recta \(r\) perpendicular a la directriu i que passa pel focus.
  2. Tracem una recta \(s\) perpendicular a \(r\) i sigui \(M = r \cap s\).
  3. Tracem la circumferència \(c\) de centre \(F\) i radi la distància de \(M\) a \(d\).

  4. Els punts \({P,P'}=s \cap c\) són de la paràbola que busquem.

En la figura interactiva, podeu variar la posició del focus i de la directriu. Activeu l'animació per comprovar el resultat.