Construcció CÒNICA.abFt

Per construir la cònica coneguts els seu semieixos \(a,b\), un focus \(F_1\) i una tangent, determinarem el punt de tangència seguint els passos següents:

  1. Sigui \(S\) el simètric del focus respecte la recta tangent.
  2. Tracem la circumferència de centre \(S\) i radi \(2a\).
  3. Tracem la circumferència de centre \(F_1\) i radi \(c_e = \sqrt{a^2 - b^2}\). Aquesta circumferència talla a la del 2n pas en dos punts, que són els focus de les dues el·lipses tangents a la recta.
  4. Tracem la circumferència de centre \(F_1\) i radi \(c_h = \sqrt{a^2+b^2}\). Aquesta circumferència talla a la del 2n pas en dos punts, que són els focus de les dues hipèrboles tangents a la recta.
  5. Conegut l'altre focus, podem seguir la construcció FFt per traçar la cònica.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu variar els semieixos i la posició del focus i de la recta tangent.