Construcció CÒNICA.AbO

Per construir la cònica coneguts el seu semieix secundari \(b\), un vèrtexs \(A\) i el seu centre \(O\), seguirem els passos següents:

  1. L'eix de la cònica és la recta \(AO\).
  2. Tracem la recta perpendicular a l'eix pel punt \(A\). La circumferència de centre \(A\) i radi \(b\) talla aquesta recta en un punt \(H\).
  3. La circumferència de centre \(O\) que passa per \(H\) talla a l'eix en els dos focus de la hipèrbola buscada.
  4. Tracem la recta perpendicular a l'eix pel punt \(O\). La circumferència de centre \(O\) i radi \(b\) talla aquesta recta en un punt \(E\).
  5. La circumferència de centre \(E\) i radi \(OA\) talla l'eix en els dos focus de l'el·lipse buscada.
  6. Coneguts els dos focus i un punt de la cònica, el punt \(A\), podem utilitzar la construcció FFP per determinar-la.

Podeu utilitzar els botons per mostrar els passos de la construcció. També podeu variar el semieix i la posició del vèrtex.