Amb un conjunt d'eines més ampli que les versions anteriors, has d'elaborar les boles amb els acabats que et demanen utilitzant les eines adequades i amb l'ordre correcte fins aconseguir la pilota com la imatge que es mostra a la caixa de cartró. Un cop aplicats tots els mètodes apropiats d'acord amb la imatge, la bola caurà a la caixa de cartró i es podrà passar a la següent. Aquest joc realment posarà a prova la seva creativitat i les teves habilitats per deduir les combinacions adequades fins aconseguir el producte final.

Aquest joc s'ha extret de bontegames

Novetats

Comparteix