Construcció que mostra el moviment d'un planeta al voltant del Sol. La trajectòria del planeta és una el·lipse i el Sol es troba en un dels seus focus.

Modificat a partir d'un material d'Esteve Hernàndez