Construcció que mostra de manera esquemàtica el funcionament d'un tub de raigs catòdics. Es pot modificar el valor del camp elèctric aplicat sobre l'electró i comprovar l'efecte que això té sobre la força i l'acceleració que hi actua.

Modificat a partir d'un material d'Esteve Hernàndez