Construcció que mostra una càrrega positiva penjada d'un fil a l'interior d'un condensador pla. Es pot modificar el valor del camp elèctric i observar com varia l'angle que forma el fil amb la vertical.

Modificat a partir d'un material d'Esteve Hernàndez