Construcció que mostra de manera esquemàtica un condensador planoparal·lel. La distància entre les dues làmines està fixada, però pot variar-se el camp elèctric en el seu interior. Poden dibuixar-se les línies del camp elèctric i les superfícies equipotencials. Es pot calcular la diferència de potencial entre dos punts situats en l'espai comprès entre les dues armadures.

Modificat a partir d'un material d'Esteve Hernàndez