Construcció que mostra la força d'atracció o de repulsió entre dues càrregues puntuals en repòs, d'acord amb la llei de Coulomb. Pot modificar-se el signe de les càrregues i la distància que les separa.

Modificat a partir d'un material d'Esteve Hernàndez