En les tres figures següents s'observen animacions corresponents a tres translacions en les quals el vector de translació ve donat: gràficament, pels seus components o a partir del seu origen i el seu extrem respectivament.

Gràficament

Components

Origen i extrem