Realitza les tres translacions utilitzant les eines següents:

  • Mou Mou: selecciona un objecte de la finestra i mou-lo de posició.
  • Polígon Polígon: dibuixa un polígon a partir dels seus vèrtexs. Per tancar-lo has de clicar de nou sobre el punt inicial.

En cada translació s'hi ha indicat el desplaçament de manera diferent:

Punt transformat

Vector desplaçament

Components del vector