Les homotècies són transformacions de les figures planes. Una homotècia té un centre O i un factor d'escala k de manera que el transformat d'un punt P es troba en la recta OP a una distància k·OP de l'origen O.

Si el factor k de la homotècia és més gran que 1, aquesta produeix una ampliació de la figura i si el factor està entre 0 i 1, l'homotècia produeix una reducció de la figura.

Prem sobre el botó Play per visualitzar com es realitza la homotècia d'aquesta casa respecte el centre O i factor k = 3.

Una vegada visualitzada l'animació, apareixerà un punt lliscant per modificar el factor de la homotècia. Mou-lo i analitza les qüestions següents:

  • Quina transformació correspon a una homotècia de factor k = 1?
  • Quina diferència hi ha entre les homotècies de constant positiva i les de constant negativa?
  • A quin altre moviment és equivalent una homotècia de factor k = -1?