En la figura interactiva següent hi ha representada una funció de la qual cal determinar-ne tots els elements notables.

Pots seguir els passos següents (en cada pas l'aplicació t'indicarà si ho has fet correctament):

  • Situa els punts Màxim absolut i Mínim absolut a la seva posició .
  • Situa correctament els màxims i mínims relatius.
  • A continuació, situa els punts de talls amb els eixos.
  • Finalment, situa el rectangle verd de manera que s'indiqui el domini i el recorregut de la funció

Nota: El recorregut d'una funció és el conjunt de valors que tenen antiimatge per la funció.