Situa els punts A i B en qualsevol posició i observa els passos a seguir per calcular l'equació de la recta AB.