Completa la taula de valors de la dreta i utilitza l'eina Punt per representar gràficament els punts obtinguts.

L'aplicació t'indicarà si ho has fet correctament. Si no és així, reinicia-la clicant sobre la icona superior dreta.

  • Et semblen adequats els valors que s'han pres per la variable independent?
  • Quins valors prendries per altres valors de la constant de proporcionalitat inversa?