Utilitza els punts lliscants de l'esquerra per variar el pendent m i l'ordenada a l'origen n de la funció afí que es representa a la dreta.

  • Quina relació hi ha entre el valor de n i el gràfic de la funció?