Puzle

Arrossega les peces que formen els quadrats dels catets per completar el quadrat de la hipotenusa.

Si no te'n surts, pots veure la solució a l'altra pestanya.

Solució