Movent el punt lliscant pots aconseguir triangles acutangles, rectangle i obtusangles.

Observa que les àrees dels quadrats taronja i blau no varien, en canvi sí ho fa l'àrea del quadrat verd.

Com és l'àrea del quadrat verd respecte de la suma dels altres dos segons el tipus de triangle?