El tetraedre regular està format per quatre triangles equilàters.

Característiques bàsiques

 • Cares = 4
 • Arestes = 6
 • Vèrtexs = 4

Coordenades dels vèrtexs

Per un tetraedre regular d'aresta unitat, les coordenades dels seus vèrtexs són:

 • \(V_1=\left(a,-a,a\right)\)
 • \(V_2=\left(a,a,-a\right)\)
 • \(V_3=\left(-a,a,a\right)\)
 • \(V_4=\left(-a,-a,-a\right)\)

on \(a=\frac{\sqrt{2}}{4}\)

Característiques avançades

Per un tetraedre regular d'aresta unitat tenim:

 • Rcircumscrita = \(\frac{\sqrt{6}}{4}\)
 • Rtangent arestes = \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
 • Rinscrita \(\frac{\sqrt{6}}{12}\)
 • Volum = \(\frac{\sqrt{2}}{12}\)