El cub truncat s'obté tallan els 8 vèrtexs d'un cub i està format per 8 triangles equilàters i 6 octàgons.

Característiques bàsiques

 • Cares = 14
 • Arestes = 36
 • Vèrtexs = 24

Coordenades dels vèrtexs

Per un cub truncat d'aresta unitat, les coordenades dels seus vèrtexs són:

 • \(V_1=\left(b,a,b\right)\)
 • \(V_2=\left(b,a,-b\right)\)
 • \(V_3=\left(b,-a,b\right)\)
 • \(V_4=\left(b,-a,-b\right)\)
 • \(V_5=\left(-b,a,b\right)\)
 • \(V_6=\left(-b,a,-b\right)\)
 • \(V_7=\left(-b,-a,b\right)\)
 • \(V_8=\left(-b,-a,-b\right)\)
 • \(V_9=\left(b,b,a\right)\)
 • \(V_{10}=\left(b,b,-a\right)\)
 • \(V_{11}=\left(b,-b,a\right)\)
 • \(V_{12}=\left(b,-b,-a\right)\)
 • \(V_{13}=\left(-b,b,a\right)\)
 • \(V_{14}=\left(-b,b,-a\right)\)
 • \(V_{15}=\left(-b,-b,a\right)\)
 • \(V_{16}=\left(-b,-b,-a\right)\)
 • \(V_{17}=\left(a,b,b\right)\)
 • \(V_{18}=\left(a,b,-b\right)\)
 • \(V_{19}=\left(a,-b,b\right)\)
 • \(V_{20}=\left(a,-b,-b\right)\)
 • \(V_{21}=\left(-a,b,b\right)\)
 • \(V_{22}=\left(-a,b,-b\right)\)
 • \(V_{23}=\left(-a,-b,b\right)\)
 • \(V_{24}=\left(-a,-b,-b\right)\)

on:

 • \(a=\frac{1}{2}\)
 • \(b=\frac{1+\sqrt{2}}{2}\)

Característiques avançades

Per un cub truncat d'aresta unitat tenim:

 • Rcircumscrita = \(\frac{\sqrt{7+4\sqrt{2}}}{2}\)
 • Rtangent arestes = \(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\)
 • Volum = \(\frac{7\left(3+2\sqrt{2}\right)}{3}\)