El cuboctaedre és el poliedre format per 8 triangles equilàters i 6 quadrats.

Característiques bàsiques

 • Cares = 14
 • Arestes = 24
 • Vèrtexs = 12

Coordenades dels vèrtexs

Per un cuboctaedre d'aresta unitat, les coordenades dels seus vèrtexs són:

 • \(V_1=\left(a,0,a\right)\)
 • \(V_2=\left(a,0,-a\right)\)
 • \(V_3=\left(-a,0,a\right)\)
 • \(V_4=\left(-a,0,-a\right)\)
 • \(V_5=\left(a,a,0\right)\)
 • \(V_6=\left(a,-a,0\right)\)
 • \(V_7=\left(-a,a,0\right)\)
 • \(V_8=\left(-a,-a,0\right)\)
 • \(V_9=\left(0,a,a\right)\)
 • \(V_{10}=\left(0,a,-a\right)\)
 • \(V_{11}=\left(0,-a,a\right)\)
 • \(V_{12}=\left(0,-a,-a\right)\)

on:

 • \(a=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Característiques avançades

Per un cuboctaedre d'aresta unitat tenim:

 • Rcircumscrita = \(1\)
 • Rtangent arestes = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
 • Volum = \(\frac{5\sqrt{2}}{3}\)