En la figura interactiva hi ha representades sis piràmides idèntiques de base quadrada.

Aquestes piràmides tenen una altura igual a la meitat de l'aresta de la base.

Mou el punt groc i observa com es poden encabir en un cub d'aresta igual a l'aresta de la base.

Podries deduir el volum d'una d'aquestes piràmides a partir del volum del cub?