En la figura interactiva pots utilitzar el punt lliscant per trobar el desplegament pla d'un cub.