El principi de Cavalieri ens permet calcular el volum desconegut d’un cos a partir del volum conegut d'un altre. Aquest principi diu:

Si dos cossos tenen la mateixa altura i en tallar-los amb plans paral·lels a les seves bases s'obtenen figures d'igual àrea, aleshores els dos cossos tenen el mateix volum.

En la figura interactiva hi ha representades una piràmide i un con d'igual altura i igual àrea a la base. Pots variar l'altura a la que es tallen per comprovar com les dues seccions tenen àrees iguals per totes les altures.