Observa l'animació següent prement el botó per iniciar-la.

Has observat com l'àrea d'un triangle de base b i altura h és igual a la d'un rectangle d'igual base i meitat d'altura.

Pots escriure la fórmula que permet calcular l'àrea d'un triangle de base b i altura h?

Pots modificar la base i l'altura del triangle movent els punts taronja i observar que la conclusió anterior no depèn de les mides del triangle.