Utilitza la figura interactiva per comprovar com els quocients indicats només depenen de l'angle que determinen les dues semirectes. Què observes en moure el punts B1 o B2?