Vectors ortogonals

Definició: Siguin \(\overrightarrow{u}\) y \(\overrightarrow{v}\) dos vectores del pla. Diem que \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) són ortogonals si el seu producte escalar és zero.

Propietats:

  1. El vector \(\overrightarrow{0}\) és ortogonal a qualsevol altre vector.
  2. Si \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) són ortogonals, aleshores \( a \overrightarrow{u}\) i \(b \overrightarrow{v}\) també ho són.