Resta de dos vectors: Siguin \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) dos vectors lliures. Siguin \(\overrightarrow{AB}\) i \(\overrightarrow{AC}\) representants de \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) (prenem el mateix origen). Definim el vector diferència \(\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\) com el vector lliure que admet per representant el vector \(\overrightarrow{CB}\).

En la figura interactiva, pots moure els punts A, B i C. Disposa'ls en situacions diverses per comprendre la definició de la resta de dos vectors.

Expressió amb components: Siguin \(\overrightarrow{u}=(u_1,u_2)\) i \(\overrightarrow{v}=(v_1,v_2)\) dos vectors lliures. Aleshores \(\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}=(u_1,u_2)-(v_1,v_2)=(u_1-v_1,u_2-v_2)\).

Exemple: Siguin \(\overrightarrow{u}= (1,3)\) i \(\overrightarrow{v}=(4,-1)\). Calculem \(\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}=(1,3) - (4,-1) = (1 - 4,3 - (-1)) = (-3 , 4)\).