Argument d'un vector

Definició: Anomenem argument d'un vector l'angle que determina amb el semieix positiu d'abscisses.

Proposició: Donat el vector \(\overrightarrow{v} = (v_1,v_2)\), el seu argument \(\varphi\) ve donat per:

\(\varphi = \arctan\frac{v_2}{v_1}\)